Vi vill informera dig om vilka åtgärder vi vidtar pga rådande tillstånd kring Covid-19 (Corona) för att förhindra smittspridning.

 

Vi följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smittspridning

Handsprit finns utplacerat vid flera ställen i våra offentliga ytor

Vi uppmanar dig som gäst att hålla 1 meters avstånd till andra människor

Vi uppmanar våra gäster att tvätta händerna med tvål och vatten ofta och hålla 1 meters avstånd

Vi ytdesinficerar känsliga kontaktytor flera gånger per dag

Vi håller största möjliga avstånd i restaurangen och vi ber dig respektera att vi måste styra tider och antal gäster vid vissa serveringar

Våra medarbetare stannar hemma vid minsta förkylningssymptom

Du som gäst hjälper oss att ta ditt ansvar för att förhindra spridning

God hygien med tillhörande rutiner är en självklarhet för oss. Våra rutiner gör att vi känner oss trygga att fortsätta välkomna gäster till vårt hotell och vår restaurang under dessa anpassade former.

Varmt välkomna till en anpassad anläggning önskar Thomas Neuendorf & Maria Rundberg