En kort beskrivning av våra lokaler

Antal platser vid maximalt utnyttjande av lokalen

Säftstaholm 120 *
Ejdern 50 *
Flora 40 *
Akademien 18 *
Svea 24 *
Oskar 12 *
Axel 12 *

Elsa 10 *
Klara 10*
Viggen 8
Biblioteket 8
Doppingen 6
Kammaren 8

PC-kanon fritt i huvudlokal, OH-projektor, whiteboard, blädderblock, anteckningsblock & pennor samt isvatten, frukt & karameller.

* Lokaler markerade med stjärna har fast installation av PC-kanon och DVD. Samtliga våra mötesrum har tillgång till trådlöst nätverk och är samlade i huvudhuset i nära anslutning till vårt hjärta, restaurangen.

Fullständig information och bokning hittar du här