En kort beskrivning av våra lokaler

Antal platser vid maximalt utnyttjande av lokalen

Säftstaholm 150 *
Ejdern 50 *
Flora 40 *
Akademien 18 *
Svea 24 *
Oskar 12 *
Axel 8 *

Elsa 12 *
Klara 8*
Viggen 10*
Biblioteket 7
Doppingen 6
Kammaren 6

PC-kanon fritt i huvudlokal, OH-projektor, whiteboard, blädderblock, anteckningsblock & pennor samt isvatten, frukt & karameller.

* Lokaler markerade med stjärna har fast installation av PC-kanon och DVD. Samtliga våra mötesrum har tillgång till trådlöst nätverk och är samlade i huvudhuset i nära anslutning till vårt hjärta, restaurangen.

Fullständig information och bokning hittar du här