historia

Historia

Från år 1876 var fastigheten socknens fattighus. 60-70 ”hjon” bodde här och drev det tillhörande lantbruket. Minns du Commandoran från Emil i Lönneberga? Hon fanns här också när det var en fattiggård. I vårt Magasin kan du se delar av arvet efter fattighjonen Grin-Maja och Linke-Per.

Fastigheten utvecklades senare till Vingåkers ålderdomshem och var mycket uppskattat med alla grönområden. Gamle frackskräddaren Calle Kreü, som ännu vid 85 års ålder obehindrat satt med benen i kors på skräddarbordet, trivdes kanske allra bäst här. När ålderdomshemmet flyttades till Vingåkers centrum rymde han ständigt tillbaka ut till gården. Han sov under ett hästtäcke, och livnärde sig på råa ägg och fisk från sjön, som sköljdes ner med brännvin.

1973 byggdes fastigheten om till kursgård och ägdes under drygt 30 år av TBV, Tjänstemännens bildningsförbund. 2005 övergick fastigheten i privat regi och här bedriver vi i dag så väl hotell- som konferensverksamhet med året-runt-öppet-förhållanden.